Pomóż nam zanieść dobro do Kirgistanu!

Wstęp

Jezuici prowadzą wielopłaszczyznową misję w Kirgistanie, kraju Azji Środkowej. Wspierają edukację kirgiskich dzieci, kierują ośrodkami dla osób wykluczonych społecznie, dbają o nieliczne, istniejące wspólnoty katolickie. Jednym z ich dzieł jest Dziecięcy Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny nad jeziorem Issyk-kul prowadzony przez Brata Damiana Wojciechowskiego SJ i Ojca Remigiusza Kalskiego SJ. W miejscu tym znajdują opiekę potrzebujący, bez względu na religię. W tej działalności pomagają też wolontariusze z całego świata, także z Polski.


Poniżej zdjęcie Ośrodka na tle charakterystycznych dla tego kraju górskich terenów.

Projekty Miłosierdzia

Opis projektu

W październiku 2019 roku podjęliśmy się działań na rzecz kolejnej edycji projektu "Dobro - Podaj Dalej". W jego ramach działamy na miejscu w Gdańsku, w lokalnym wolontariacie oraz wspieramy misję Jezuitów w Kirgistanie. Naszym celem jest zebranie funduszy na funkcjonowanie Ośrodka oraz na wyjazd tam w ramach wolontariatu misyjnego. Na miejscu chcemy pomóc przy organizacji obozów letnich dla dzieci ubogich oraz niepełnosprawnych. Ośrodek może pomieścić do 90 uczestników. Do naszych zadań będzie należeć nauka języka angielskiego, organizacja gier i zabaw sportowych, konkursów, zajęć rozwojowo-rehabilitacyjnych, pomoc w kuchni oraz przy sprzątaniu, opieka nad małymi dziećmi.

Wyjazd zaplanowaliśmy na lipiec 2020. Jeśli w tym roku nie będzie to możliwe ze względu na obecną sytuację na świecie - przełożymy go na lipiec 2021. Jest to projekt dwuletni, zatem mamy możliwość skupienia się w pierwszej kolejności na wolontariacie lokalnym, jednocześnie zbierając w tym czasie fundusze oraz przygotowując się na drugą część projektu.

Główna misja Kościoła w tym rejonie to praca charytatywna polegająca na polepszeniu warunków życia mieszkańców. O tym, że nikomu nie odmawia się pomocy świadczy fakt, że na obozy letnie w Ośrodku przyjeżdżają dzieci głównie z rodzin muzułmańskich. Nie mają one łatwego startu. Niektóre nie poznały swoich rodziców. Rodzice innych, mimo starań, nie są w stanie zapewnić im godziwego życia. Wiele rzeczy otrzymaliśmy, żyjąc w Polsce, w kraju bezpiecznym i stabilnym. Otrzymaliśmy edukację, dobro w postaci naszych rodzin i bliskich, a teraz chcemy się tym podzielić, gdyż pragniemy, by ci którym tego brakuje choć trochę mogli poczuć się kochani. Jezuici pracują tam również po to, aby przywrócić godność człowieka oraz zapewnić odpowiednią edukację do podjęcia pracy i samodzielnego utrzymania się.

Projekty Miłosierdzia

 

Projekty Miłosierdzia

Cel

Cel 1: Wsparcie funkcjonowania ośrodka (w ostatnim czasie koszty utrzymania zwiększyły się ze względu na otwarcie nowego budynku);
https://issykcenter.kg/?p=1997&lang=pl

Cel 2: Wsparcie akcji organizowanych w ośrodku - także tych, w których będziemy uczestniczyć;
https://issykcenter.kg/?p=1288&lang=pl
https://issykcenter.kg/?p=1974&lang=pl

Cel 3: Pokrycie kosztów organizacji naszego wyjazdu.

Zrealizowane cele zbiórki umożliwią nam zrealizowanie celów projektu.
Jednak najważniejszym aspektem projektu jest po prostu z tymi dziećmi pobyć, dać im trochę zainteresowania, ciepła, uśmiechu, serca. Nie mają one możliwości podróżowania i poznawania w ten sposób świata. Dlatego to my chcemy pojechać do nich, dać możliwość poszerzenia swojej wiedzy i horyzontów.

Nie damy rady zanieść dobra do Kirgistanu bez Twojej pomocy. Nasze fundusze jako studentów oraz młodych osób pracujących nie są wystarczające. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe, ale także o modlitwę, dzięki której nie zostaniemy sami i nasz projekt wyda piękne owoce.

Projekty Miłosierdzia

Autor / zespół projektowy

Jesteśmy grupą studentów i absolwentów gdańskich uczelni, należącą do jezuickiego Duszpasterstwa Akademickiego Winnica, działającego z ramienia Jezuickiego Centrum Społecznego.
https://www.wakcji.org/wolontariat-zagraniczny/kirgistan-2020/

Jako osoby młode, pełne zapału nie boimy się podróżować, przełamywać własnych słabości, poznawać nowych kultur. Umożliwia nam to pogłębianie naszej wiary w innej formie - w ofiarowaniu siebie innym ludziom, we współpracy w osiągnięciu postawionego celu, w odkrywaniu Boga w drodze i drugim człowieku.

Projekty Miłosierdzia

Dlaczego chcemy zrealizować ten projekt?

Kirgistan to była Republika Radziecka. Kraj boryka się z dużym bezrobociem. Dużo ludzi żyje na skraju nędzy i utrzymuje się z uprawiania przydomowego ogródka. Prawo ogranicza pomoc, którą oferuje Kościół - istnieją restrykcje związane z organizacjami religijnymi wymierzone w islamskich fundamentalistów, które rykoszetem uderzają w Kościół katolicki (https://misje-jezuickie.pl/nadzieja-dla-kirgistanu/).

Wierzymy w zmianę polityczna Kirgistanu i polepszenie warunków życiowych w tym regionie. Uważamy, że misja Jezuitów to realizuje i jest dobrym początkiem do przemian w tym kraju.

Każdy człowiek jest równy i zasługuje na szacunek, miłość i godne życie. Kierujemy się postawą Ewangelicznego samarytanina, który widząc ból, smutek i biedę nie odwraca wzroku, ale wzrusza się głęboko i spieszy z pomocą potrzebującemu. Zatem chcemy podobnie jak on, inspirowani słowami św. Faustyny: mieć ręce miłosierne, które niosą pomoc, mieć oczy miłosierne, które widzą biedę i nie odwracają się od niej, mieć uszy miłosierne, które nie są głuche na wołanie o pomoc, mieć nogi miłosierne które idą, by nieść dobro i pokój.

Projekty Miłosierdzia

Projekty Miłosierdzia

Zaufaj i działaj

Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.