Boża Przystań- łaźnia dla osób bezdomnych

Wstęp

W Rumi, mieście św. Jana Bosko ruszyła inicjatywa " Boża Przystań". Miejsce dla osób najuboższych oraz będących w kryzysie bezdomności, gdzie będą mogli się umyć, przebrać w czyste ubrania, ogolić, aby móc zaistnieć w spotkaniach, relacjach, w komunikacji z drugim człowiekiem , i w społeczeństwie. Chcemy dzielić się MIŁOSIERDZIEM, którego sami doświadczamy. Placówka będzie miała charakter charytatywny a jej funkcjonowanie będzie oparte wyłącznie o pracę wolontariuszy. Z pomocą przyszli Proboszczowie rumskich Parafii, gwarantując wspólną, co miesięczną opłatę za wynajem lokalu . Przed nami remont lokalu na Bożą Przystań, zaczynamy od remontu dachu, już zamówiliśmy niezbędne materiały.
Wszystkich, którym pomoc osobom najuboższym, niezaradnym życiowo oraz bezdomnym leży na sercu zapraszamy do włączenia się w to nasze wspólne dzieło.

Pomoc ubogim i bezdomnym

Opis projektu

W naszym mieście dostrzegamy wiele osób ubogich oraz pozostających w kryzysie bezdomności, często żyjących w nieludzkich warunkach, niezaradnych życiowo, często z problemem alkoholizmu, z zaburzonymi relacjami rodzinnymi i społecznymi. W kilku miejscach miasta udzielana jest im pomoc żywieniowa oraz zaopatrzenie w odzież, obuwie, środki higieniczne, jednak  pomimo to wyróżniają się oni spośród mieszkańców złym stanem higieny osobistej, brudną odzieżą oraz szeroko pojętym zaniedbaniem. Chcemy zorganizować miejsce , w którym mogliby mieć możliwość umycia się, ogolenia, ubrania się w czystą odzież ale również  czas na chwilę rozmowy, napicia się herbaty, zjedzenia kanapki w razie potrzeby,  uzyskania pomocy w sprawach socjalnych. Prace przygotowawcze do remontu rozpoczęliśmy 02.03.2020 r. Zakupilismy materiały niezbędne do wykonania remontu dachu.

Staramy się pozyskiwać materiały od darczyńców ale nie jest to łatwe. Potrzeby są duże, bo całkowity koszt remontu wyliczono na 75 000 zł, a pomoc osobom bezdomnym nie cieszy się popularnością. Chorym, zdolnym, dzieciom wszyscy rozbijamychcą pomagać ale bezdomnym ? Często rozbijamy się o nieczułość serc. Wierzymy jednak w słuszność tej inicjatywy i jej potrzebę, wciąż mamy nadzieję na jej powodzenie, i cieszymy się z kazdej pomocy. Chcielibyśmy oddać łaźnię do użytku na początku maja tego roku. Projekt obejmuje remont generalny lokalu o powierzchni 87 m2 : remont dachu, polożenia nowej  instalacji gzrewczej i wentylacyjnej, remontu instalacji hydraulicznej, elektrycznej , kanalizacyjnej. Polozenia podlogi w jednym z pomieszczeń, osuszenia i odgrzybienia ścian zawilgoconych 12 letnim nie uzywaniem lokalu z nieszczelnym dachem, i prac wykończeniowych : ścianki G-K, położenie kafelek, kabin prysznicowych, malowanie pomieszczeń, wymiany 2 okien witrynowych.

Wszystkich, którym pomoc osobom najuboższym, niezaradnym życiowo oraz bezdomnym leży na sercu zapraszamy do włączenia się w to nasze wspólne dzieło.

Pomoc ubogim i bezdomnym

Cel

1. Pomoc w przywracaniu godności osobom żyjącym w ubóstwie oraz pozostającym w kryzysie bezdomności

2. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób ubogich oraz pozostających w kryzysie bezdomności, niezaradnym życiowo, uwikłanym w różnego typu uzależnienia

3. Stworzenie miejsca w którym mogliby zadbać o higienę osobistą, otrzymać czyste ubranie by nie wyróżniać się spośród społeczeństwa

4. Zapewnienie możliwości nowego zaistnienia w społeczeństwie, zwiększenie szansy na możliwość podjęcia pracy, poszerzenie horyzontów

5. Pomoc w wyprowadzaniu z uzależnień, złych nawyków, niedostosowanych społecznie zachowań,  poprzez wskazanie i doprowadzanie do miejsc profesjonalnej pomocy społecznej, terapii uzależnień, wspieranie merytoryczne poprzez przyjazne  towarzyszenie osobom zmagającym się z uzależnieniami oraz przechodzącymi kryzysy

6. Zaproszenie i włączenie w ideę wolontariatu osób wychodzących z kryzysów zachowań , zaangażowanie ich w służbę innym potrzebującym

Lokal stał niezagospodarowany i przez 12 lat niszczał przez  nieszczelny dach i komin pomieszczenia są bardzo zawilgocone i zagrzybione. 

Ściany i sufity wymagają generalnego remontu

Pomoc ubogim i bezdomnym

Elewacja i okna witrynowe również domagają się wymiany i remontudo wymiany są również  2 okna w pomieszczeniu gdzie będą prysznice

Pomoc ubogim i bezdomnym

Do poprawy jest instalacja elektryczna. Musimy zrobić nowe instalacje : grzewczą, wentylacyną i hydrauliczną. Już rozpoczęiśmy remont dachu, a firma z Rumi osuszy i odgrzybi nam lokal

Autor / zespół projektowy

Zespół projektowy :  Anna Majzon-Wójtowicz, Piotr Nowak, ks Marek Barański

Podmiotem prawnym inicjatywy jest Salezjańska Fundacja "Zwiastowanie"

Fundacja pod nazwą Salezjańska Fundacja „Zwiastowanie”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Towarzystwo Salezjańskie imienia Św. Wojciecha z siedzibą w Pile zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Zygmunta Kufla w jego Kancelarii Notarialnej w Pile dnia 10 października 2007 roku.   

                                                       1. 
Obecnie Fundacja towarzyszy uczniom Szkół Salezjańskich w Kniewie, jest to  szkoła z internatem. Fundacja organizuje czas wolny po lekcjach, prowadzi preorientację zawodową w przeznaczonych do tego celu rzemieślniczych Pracowniach, organizuje wypoczynek letni i zimowy podczas wakacji i ferii;  prowadzi dzienną świetlicę Nasz Dom w Rumi; sklep ze sprzedażą na cele charytatywne " Dobry Uczynek" w Rumi,  z którego dochód  zasila cele statutowe Fundacji; sklep internetowy  e-dobryuczynek.pl, w którym sprzedawane są przedmioty wykonane przez młodzież w Pracowniach.

Salezjańska Fundacja  "Zwiastowanie " na co dzień towarzyszy młodzieży z małych wiosek powiatu wejherowskiego wspierajac ich  w aktywnym spędzaniu czasu wolnego po lekcjach, w Szkołach Salezjańskich z Internatem w Kniewie. Fundacja organizuje wyjazdy wakacyjne oraz pozyskuje środki na Pracownie  rzemieślnicze, które są pierwszą preorientacją zawodową; dostęp do kultury i sztuki ; troszczy się o patriotyczne wychowanie i przekazywanie chrześcijańskich wartości. Ponad to troszczy się o rodziny swoich wychowanków, i ich wzajemne relacje. Fundacja towarzyszy wszystkim ludziom którzy są na różne sposoby ubodzy. Obecnie dostrzegając potrzebę czasów wychodzi z pomocą do osób bezdomnych będąc podmiotem prawnym dla Bożej Przystani.

Pomoc ubogim i bezdomnym

Pomoc ubogim i bezdomnym

Boża Przystań jest kolejnym dziełem firmowanym przez Salezjańską Fundację " Zwiastowanie". Boża Przystań to nie tylko łaźnia, ale też miejsce spotkania z życzliwymi ludźmi, modlitwy, wsparcia, ogłaszania Dobrej Nowiny ubogim. Inicjatywa Bożej Przystani wypływa z naszej katolickiej wiary , z pragnienia dzielenia sie Bożym Miłosierdziem, którego my wszyscy tak hojnie doświadczamy, Chcemy pomagac tym, których z różnych powodów nie ma wśród nas,w Kościele.

Dlaczego chcemy zrealizować ten projekt?

Jesteśmy ludźmi wiary, kochamy PANA Jezusa i chcemy dzielić się MIŁOSIERDZIEM, którego sami  od Niego doświadczyliśmy i wciąż doświadczamy. Chcemy podać rękę tym, którym nikt ręki nie podaje. Chcemy zaopiekować się tymi, którymi nikt się nie opiekuje. Chcemy by doswiadczyli, że są dla nas ważni , cenni, że i oni posiadają godność Bożych dzieci. MIŁOSIERDZIE znaczy konkretny czyn dla Drugiego w potrzebie. Chcemy przywrócić możliwość spotkania z drugim człowiekiem, nawiązania relacji indywidualnych jak i społecznych tym, którzy tą możliwosc utracili. Łażnia dla osób bezdomnych jest punktem wyjścia do spotkania z drugim człowiekiem, do zaistnienia i współistnienia w społeczeństwie. Brud i brak higieny piętnuje naszych braci i poniża ich, łaźnia przywraca do godności ludzkiej. 

Pomoc ubogim i bezdomnym

Zaufaj i działaj

Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.