Zbudujmy szkołę dla dzieci w Ugandzie

Wstęp

Pomóżmy spełnić marzenia dzieciom w regionie Masaka w Ugandzie.  Z każdym rokiem zwiększa się tam liczba “dzieci ulicy”.

 

Są wśród nich sieroty, dzieci z bardzo biednych rodzin, które nie mają możliwości ani edukacji, ani leczenia, ani nadziei na przyszłość.

 

Siostry pallotynki-misjonarki, które tam pracują, chcą stworzyć dla mieszkańców Masaki godną infrastrukturę. Najbardziej palącą potrzebą jest budowa szkoły.

 

Misje i Misjonarze

 

Opis projektu

Kyabakuza  jest miejscowością położoną w środkowej części Ugandy,  około 20   km od najblizszego miasta, Masaka. Rejon  obejmuje okolo 28.000 mieszkańców, a przy tym nie ma żadnej infrastruktury. Brakuje przedszkola, szkoły podstawowej, ośrodka zdrowia, porodówki, ośrodka dożywiania.

Ludzie żyją z uprawy ziemi, mają małe skrawki pola, które uprawiają jedynie motyką. - Ziemia jest bardzo słaba, kamienista i mimo wielkich wysiłków, zbiory są bardzo nikłe – mówi s. Marta Litawa, pallotynka-misjonarka.  W Ugandzie duży procent sierot żyje samotnie, w opuszczeniu, są skazane na straszny los biedy i nędzy.

 

Misje i Misjonarze

 

Kiedy w ich domach brakuje podstawowych środków do życia, dzieci zamiast chodzić do szkoły, zmuszone są do szukania jakiejkolwiek pracy. By zarobić jakiś grosz, noszą na targowiskach worki z węglem drzewnym lub żywnością. W ten sposób zarabiają na nędzny posiłek. Inne stają się dziećmi ulicy, uciekają z nędznych warunków życia,  zwłaszcza głodu i chorób, często wpadają w narkomanię i wikłają się w inne przestępstwa.  Dziewczęta wikłają się w prostytucję.

 

Tylko 60% dzieci wiejskich uczęszcza do szkoły, a jeszcze mniej kończy szkołę podstawową. Znaczny procent pozostaje analfabetami.

Często matki, wdowy nie mające nawet skrawka ziemi ani pracy, nie są w stanie zapewnić dziecku edukacji w szkole. Są to ludzie bardzo biedni, których nie stać na zakup żywności, tym bardziej na dojazd do odleglej  szkoły podstawowej,  która i tak jest już  przepełniona, a dzieci uczą się w dramatycznych warunkach, bez pomocy dydaktycznych i bez zachowania podstawowych zasad higieny, w znacznej mierze z powodu braku wody i elektryczności.  

 

Siostry pallotynki – misjonarki, które pracują tam od 5 lat, chcą ulżyć mieszkańcom regionu w ich dramatycznym losie.

 

Misje i Misjonarze

 

Najbardziej palącym problemem jest brak przedszkola i szkoły podstawowej. Od wielu lat budowa szkoły i przedszkola jest wielkim przynaglaniem ludności lokalnej. Jest już gotowy projekt. 

Misje i Misjonarze

Koszt budowy to 200 000 zł. Ubodzy mieszkańcy regionu sami nie dadzą rady zbudować szkoły. Dlatego serdecznie prosimy o pomoc! Pracę będą się toczyć etapami. Jak najszybciej musimy zebrać 50 000 zł, by zakupić materiały budowlane i rozpocząć budowę. 

Cel

Celem projektu jest zbudowanie szkoły, która będzie  jedynym miejscem, gdzie  w promieniu 10 km dzieci  będą mogły się uczyć.  Dzięki temu temu liczba analfabetów znacznie się obniży. Szkoła podstawowa w Kyabakuza  ma powstać na wyraźną potrzebę miejscowej ludności, która jest całkowicie zapomniana i pozostawiona strasznemu losowi biedy i wyniszczenia.

Siostry pallotynki marzą o wybudowaniu takiej szkoły, jaką udało się stworzyć w Rwandzie.

 

Misje i Misjonarze

Misje i Misjonarze

 

Korzyści, jakie przyniesie zbudowanie szkoły  w Kyabakuza:

  •  możliwość nauki w szkole podstawowej dzieciom z najbiedniejszych rodzin,  zwłaszcza sierot
  • zmniejszeni liczby dzieci ulicy
  • ułatwienie kontaktu z rodzicami i opiekunami dzieci, ułatwienie przygotowania rodziców do odpowiedzialnego i katolickiego  wychowywania dzieci
  • prowadzenie nauki katechezy w szkole dla dzieci i rodziców, zwłaszcza przygotowanie dzieci do sakramentów .
  • zmniejszenie liczby dzieci zagłodzonych, zapobieżenie straszliwym konsekwencjom chorób
  • poprawa  struktury nauczania higieny i żywienia dzieci 
  • edukacja w zakresie AIDS i skuteczne zapobieganie tej chorobie
  • zniwelowanie narkomanii nieletnich dzieci.

Autor / zespół projektowy

Monika Mostowska, wiceprezes Fundacji Salvatti.pl, koordynator projektu

s. Marta Litawa, pallotynka - misjonarka, pracująca w Afryce od 30 lat

Ks. Jerzy Limanówka, prezes Fundacji Salvatti.pl

Stefan Lizak z Fundacji Salvatti.pl

Misje i Misjonarze

Dlaczego chcemy zrealizować ten projekt?

Chcemy zrealizować projekt, by pomóc siostrom pallotynkom-misjonarkom w stworzeniu infrastruktury w wiosce Kyabakuza, by poprawić tragiczny los ubogich mieszkańców Ugandy. Przede wszystkim pomagając w edukacji dzieci, bo to jedna z najskuteczniejszych form pomocy. Dzieci, zdobywając wiedzę, uczą się patrzeć na życie inaczej niż przez pryzmat swojego ubóstwa. Dostrzegając swój mały świat z szerszej perspektywy, mają motywację, by go zmieniać na lepsze.

 

Misje i Misjonarze

Zaufaj i działaj

Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.