Tworzymy Franciszkowe Klimaty - rozwój Przedszkola im. św. Franciszka z Asyżu w Lublinie

Wstęp

Czas na tworzenie dobra w dobrym klimacie.

Już czas na FRANCISZKOWE KLIMATY.

Już w przedszkolu. Zainwestujmy w najmłodsze pokolenie. 

Edukacja

Papież Franciszek wybrał imię na cześć św. Franciszka z Asyżu, który stworzenia nazywał siostrami i braćmi. W encyklice Laudato si` przekonuje: Klimat jest dobrem wspólnym, wszystkich i dla wszystkich. Prosi: Kieruję naglące wezwanie, by ponowić dialog dotyczący sposobu, w jaki budujemy przyszłość naszej planety. A także: Dobra edukacja w młodym wieku rzuca ziarna, które mogą wydać owoce w ciągu całego życia. Dlatego rzucamy ziarna – pracując z dziećmi w Przedszkolu im. św. Franciszka z Asyżu. Cała społeczność przedszkolna z odwagą odpowiada Franciszkowi. O pomoc w tym prosimy wszystkich, niezależnie od wyznania, zatroskanych o kształtowanie wrażliwości ekologicznej wśród osób bardzo młodych czyli przedszkolaków.

Edukacja

Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej od ponad 100 lat zakłada i prowadzi szkoły, przedszkola i ochronki dla dzieci. W Lublinie jest to Katolickie Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu. Do opieki i dydaktyki zatrudnia także osoby świeckie. Przedszkole, w części  domu Zgromadzenia, jest miejscem historycznym. Znajduje się w zespole urbanistycznym Starego Miasta i Śródmieścia Lublina. Siostry rozpoczęły tu nauczanie w 1944 r. W 2019 r. przypada 20. rocznica nadania imienia przedszkolu i 30. rocznica jego reaktywacji.

Jako Zgromadzenie, wspólnie z rodzicami, chcemy budzić w dzieciach fascynację i szacunek dla wszystkich stworzeń, kształtować proste nawyki, które przerodzą się w styl życia. Do projektu włączamy rodziny. Zapoznaj się z nim i przekaż złotówkę lub jej wielokrotność. W ten sposób RAZEM TWORZYMY FRANCISZKOWE KLIMATY. 

Edukacja

 

Opis projektu

1.  Remont i przebudowa części przedszkola, w celu dostosowania do zajęć dydaktycznych w projekcie, w tym wyposażenie sal w narzędzia i materiały edukacyjne dotyczące odpowiedzialności ekologicznej, renowacja instalacji elektrycznych, zakup i montaż ekologicznego drobnego sprzętu. Materiały edukacyjne zapewnią atrakcyjne wizualizacje problemów i sposobów przeciwdziałania nim. Ekologiczny sprzęt ograniczy wykorzystanie energii i wody.

2.  Edukacja muzyczno-taneczna, kształtująca wrażliwość i talenty dzieci.

3.  Edukacja dzieci do odpowiedzialności za przyrodę i klimat, do oszczędnego dla zasobów naturalnych stylu życia.

4.  Edukacja dzieci i ich rodzin do odpowiedzialnego stylu konsumpcji, w tym przygotowania zdrowych zbilansowanych posiłków, niemarnowania żywności, higieny odżywiania.

EdukacjaPrace rozbiórkowo-budowlane mogą być prowadzone poza okresem zajęć przedszkolnych. Wymagają odpowiedniego przygotowania. Dlatego termin realizacji renowacji określamy na wakacje 2020 r., a prowadzenie zajęć po zakończeniu remontu, czyli w roku szkolnym 2020/21. W kolejnych latach zajęcia prowadzone będą w ramach zwykłego budżetu przedszkola i Rady Rodziców, z wykorzystaniem odnowionej infrastruktury i zakupionych materiałów.

Oszacowaliśmy pełne koszty przedsięwzięcia, z uczestnictwem ok. 90 dzieci z rodzinami, na 427 tys. zł. Zebranie tak dużej kwoty podzieliliśmy na III etapy. Najpierw zbieramy na dokumentację przygotowawczą remontu i zajęcia dla przedszkolaków, a następnie na wykonanie inwestycji.

Etap I - od kwietnia do lipca 2019 - zbieramy na:

organizację (aranżacja sal np. lustra bezołowiowe, zakup materiałów dydaktycznych) i realizację (produkty do zajęć i koszty osobowe) modułu I oraz II zajęć dla dzieci, zatytułowanych kolejno MUZYKA I TANIEC oraz PRZYRODA I MY, organizację i realizację modułu III zajęć dla dzieci oraz ich rodzin, zatytułowanego ZDROWE ODŻYWIANIE; dokumentację przygotowawczą do przebudowy i remontu przedszkola (pozwolenia, projekt budowlany, wykonawczy wielobranżowy itp.)  

 

RAZEM 75 000 zł

Edukacja

Etap II - od sierpnia do listopada 2019 - zbieramy na:

  • prace rozbiórkowe
  • dobudowę (powiększenie) pomieszczeń z instalacjami
  • urządzenie i przekrycie dziedzińca dydaktycznego

RAZEM 147 000 zł

Etap III - od grudnia 2019 do kwietnia 2020 - zbieramy na:

•   wykończenie i urządzenie nowo powstałej sali dydaktycznej po połączeniu ze starą częścią tj. podłogi, tynki, drzwi, oświetlenie LED, ściany działowe przesuwne, okna, parapety, baterie łazienkowe redukujące zużycie wody, inne elementy wykończenia np. podesty, kurtyny, drabinki, półki, szafki na materiały, stojaki, krzesła, ławki; prace i materiały dotyczące instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczeń.

           RAZEM 205 000 zł

Cel

Kierunek działań projektowych jest zgodny z misją naszego przedszkola:

- kształtujemy w powierzonych nam dzieciach postawę otwartości na drugiego człowieka, ucząc szacunku wobec siebie i innych,

- wdrażamy do szanowania przyrody i otaczającego nas świata,

- wspieramy w rozwijaniu zdolności i zainteresowań dzieci,

- współpracujemy z rodzinami naszych wychowanków,

- dbamy o duchowy rozwój dzieci.

 

Edukacja

 

Celem projektu jest unowocześnienie organizacji kształcenia przedszkolnego, podnoszenie u dzieci wiedzy przyrodniczej, świadomości bogactwa gatunków i ekosystemów, jedności wszystkich stworzeń, kształtowanie wrażliwości ekologicznej i muzycznej, inspirowanie odpowiedzialnych postaw proekologicznych i oszczędnego stylu życia, wzmacnianie u członków rodzin dzieci świadomości ekologicznej, odpowiedzialnego i zdrowego stylu konsumpcji, motywowanie do samokontroli i samoograniczania potrzeb związanych z eksploatacją środowiska naturalnego.

 

Edukacja

 

Edukacja

Autor / zespół projektowy

Dyrekcja Katolickiego Przedszkola im. św. Franciszka w Asyżu w Lublinie, przedstawiciele dzieci, absolwentów przedszkola i rodziców przedszkolaków, Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, będące organem prowadzącym przedszkole.

Bezhabitowe Zgromadzenie Służek założyli w 1878 r.

bł. Honorat Koźmiński i Rozalia Szumska.

Edukacja

Edukacja

Nagrody

#1 nagroda - 25 zł lub więcej - podziękowania w formie mailowej

#2 nagroda - 75 zł lub więcej - podziękowania w formie mailowej - forma dyplomu  

#3 nagroda - 150 zł lub więcej - podziękowania w formie pisemnej - forma dyplomu

#4 nagroda - 250 zł lub więcej  - tabliczka pamiątkowa mała

#5 nagroda - 500 zł lub więcej -  tabliczka pamiątkowa duża

#6 nagroda - 1000 zł lub więcej - tabliczka pamiątkowa mała (na ścianie w przedszkolu)

#7 nagroda - 2000 zł lub więcej - tabliczka pamiątkowa średnia (na ścianie w przedszkolu)

#8 nagroda - 3000 zł lub więcej - tabliczka pamiątkowa duża (na ścianie w przedszkolu)

#9 nagroda – 5000 zł lub więcej - mały patronat nad remontem

          #10 nagroda – 7500 zł lub więcej - główny patronat nad remontem

 

Każdy z darczyńców będzie objęty modlitwą wspólnotową Sióstr, modlitwą Sióstr z dziećmi przedszkolnymi oraz modlitwą rodziców z dziećmi w rodzinach.

 

Uwaga: 

Otrzymanie nagrody wymaga podania numeru nagrody a także adresu e-mail w momencie wykonywania płatności w rubryce "Twój komentarz do organizatora projektu". 

Dlaczego chcemy zrealizować ten projekt?

W trosce o rozwój dzieci i wspólny dom. Wierzymy, jak św. Franciszek z Asyżu, że Bóg stworzył wszystko z miłości. Ziemia i Stworzenia są owocami Jego miłości i jego Śladami. Każda wspólnota ma obowiązek chronienia dóbr ziemi dla przyszłych pokoleń. Chcemy troskę o stworzenia rozwijać wśród naszych podopiecznych i ich rodzin. Pobudzić wrażliwość, nauczyć nawyków, małych codziennych działań, drobnych ekologicznych gestów, wskazać na skutki nieodpowiedzialnych zachowań i przykłady degradacji środowiska, promować rozsądne zasady konsumpcji. Staramy się już to czynić, ale dzięki realizacji projektu będziemy mogli zrobić więcej, za pomocą skuteczniejszych narzędzi, w lepszych warunkach oraz przy większym zasięgu. Do projektu zachęcają nas konkretne słowa Pasterzy Kościoła w Polsce w liście na liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu w 2018 r.: Staliśmy się niewrażliwi na marnowanie i wyrzucanie żywności. Trzeba ograniczać szkodliwą dla środowiska działalność człowieka, uczyć oszczędnego korzystania ze źródeł energii. Ostatecznie troska o środowisko naturalne to sprawa sumienia, które powinno być wrażliwe na sprawy ekologii.

Edukacja

Ekologia integralna. Przygotowaniu najmłodszych do odpowiedzialności za przyrodę i klimat towarzyszyć musi wrażliwość na życie – na relacje z osobami, otwarcie na życie we wspólnocie i według reguł życia społecznego. Taki proces wychowawczy musi kiedyś się rozpocząć. Uważamy, ze zajęcia przedszkolne mogą być tu dla rodziców wspaniałą pomocą i inspiracją. Ponadto samo wychowanie w przedszkolu ma charakter integralny – obejmuje wszystkie sfery osobowości dziecka np. estetyczną, fizyczną, moralną.

Wspólny szlak to wzajemne wsparcie. Wyzwanie ekologiczne i jego ludzkie korzenie dotyczą i dotykają nas wszystkich – udowadniał FranciszekLaudato si’, a tuż po wyborze zachęcał: Zacznijmy iść wspólnym szlakiem i dajmy świadectwo miłości i wzajemnego zaufania. Klimat współpracy ma znaczenie. Razem z rodzicami, w imieniu dzieci, zapraszamy do wzmocnienia projektu: słowem, linkiem, polubieniem, modlitwą, złotówką. Cieszmy się, że WSPÓLNIE TWORZYMY FRANCISZKOWE KLIMATY. 

Edukacja

Zaufaj i działaj

Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.