Pomoc seniorom i potrzebującym podczas epidemii koronawirusa w Polsce

Wstęp

Wspólnie pokonamy koronawirusa! Chcemy pomóc seniorom i osobom najsłabszym!  Na co dzień w ramach portalu Katolikwspiera.pl umożliwiamy zbiórki funduszy na różne Boże dzieła w Polsce. Tym razem podjęliśmy decyzję, aby na naszym portalu zorganizować zbiórkę na rzecz osób najbardziej potrzebujących wsparcia w związku z pandemią koronawirusa. Dzięki zbiórce wielu najsłabszych i potrzebujących otrzyma realną pomoc nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce. 

 

Zachęcamy każdego, kto chciałby pomóc, do udziału w tej zbiórce i informowaniu innych o takiej możliwości wzajemnego wsparcia m.in. na facebooku. Bądźmy razem jako wspólnota w tym bardzo wymagającym dla nas czasie! 

 

Inicjatywy społeczne

Opis projektu

W tym niezwykle trudnym i bardzo wymagającym dla Polski czasie zastanawialiśmy się jak my, jako portal Katolikwspiera.pl możemy sobie pomóc, oprócz modlitwy i przestrzegania wytycznych rządu, służb sanitarnych i medycznych. Szybko doszliśmy do wniosku, że dysponując w pełni infrastrukturą do zbierania środków finansowych (platforma crowdfundingowa) w trybie natychmiastowym wykorzystamy ją do zorganizowaniu zbiórki środków dla najbardziej potrzebujących osób, jednostek i organizacji dla organizacji pozarządowych: stowarzyszeń, fundacji i innych inicjatyw obywatelskich. 

 

Beneficjantami tej zbiórki będą seniorzy, osoby najsłabsze, chore, ubogie, bezdomne a także inne osoby/grupy wymienione w sekcji CEL. 

 

Inicjatywy społeczne

Cel

Zbierane środki będą przeznaczenie na następujące potrzeby: 

 

1. zakup osobom samotnym, seniorom, ubogim, chorym i bezdomnym: środków spożywczych, higienicznych  

2. zakup środków ochronnych przed korona wirusem dla w/w grup osób 

3. zakup posiłków  na wynos w lokalach gastronomicznych dla w/w grup osób w tym także służbom sanitarnym i innym jednostkom

 

Inicjatywy społeczne

 

Autor / zespół projektowy

Jako portal crowdfundingowy Katolikwspiera.pl powstaliśmy pod koniec 2018 roku, aby Boże dzieła znalazły środki na swoją realizację. Od tego czasu dzięki zbiórkom na naszym portalu do skutku doszły dziesiątki projektów katolickich. Crowdfundingowe rozwiązania w przestrzeni katolickiej wdraża Fundacja Katolik Wspiera będąca operatorem portalu umożliwiającego twórcom, czy podmiotom katolickim zbiórki funduszy w określonym czasie. Portal jest oddany Panu Bogu i zawierzone Matce Bożej, w ramach jego działalności wspieramy też "projektodawców" profesjonalnym doradztwem, modlitwą, promocją i pomocą w różnych obszarach crowdfundingu ­ od przygotowania materiałów do zbiórki, aż po wsparcie w prowadzeniu kampanii crowdfundingowej. 

 

Wszystkie środki zebrane podczas zbiórki w ramach tego projektu” zostaną przekazane w 100% potrzebującym. 

 

Inicjatywy społeczne

 

Kto może otrzymywać środki ze zbiórki

Kto może otrzymać środki finansowe z prowadzonej zbiórki:

 

- podmioty kościelne w tym parafie, zgromadzenia zakonne 

- fundacje, stowarzyszenia

- podmioty prawne, w tym lokale gastronomiczne 

- inne jednostki, które aktualnie pomagają osobom z w/w grup a które uzyskają autoryzację naszego portalu 

 

Zgłoszenia potrzeb w krótkiej i merytorycznej formie prosimy przesyłać na adres: wsparcie@katolikwspiera.pl

 

Inicjatywy społeczne

 

 

Dlaczego chcemy zrealizować ten projekt?

W Ewangelii Pan Jezus wzywa nas do konkretnego działania: "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40). Nie moglibyśmy funkcjonować zgodnie z sumieniem, gdybyśmy konkretnie nie odpowiedzieli na słowa Pana Jezusa. Dzisiaj wiemy, że nasz portal, który działa na rzecz rozwoju ewangelizacji w Polsce, powinien się stać na ten czas szczególnie miejscem Bożego Miłosierdzia.

 

Inicjatywy społeczne

 

Zaufaj i działaj

Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.