Modernizacja świetlicy środowiskowej Promyk

Wstęp

Promyk to świetlica środowiskowa w Ciechocinku prowadzona od 27 lat przez Zgromadzenie Sług Jezusa. Dzieci przychodząc do świetlicy zaraz po szkole na obiad, spędzają w niej całe popołudnie i wracają do swoich (często dysfunkcyjnych) rodzin dopiero po kolacji. Dla dzieci jest to cenny i wyczekiwany czas bo tutaj znajdują pomoc w nauce i nadrabianiu szkolnych zaległości, mogą bawić się i nawiązywać przyjaźnie w bezpiecznych warunkach. Prowadząc świetlicę wiemy, że dzieci te są ukochane przez Boga i staramy się, by o tej Miłości i Bożej trosce wiedziały i jej doświadczały.

Projekty dobroczynne

Opis projektu

Czas epidemii zmienił nieco oblicze pracy świetlicy. Przyjęłyśmy dzieci od rana na nauczanie zdalne, gdyż domowe warunki (dysfunkcja rodziców) nie umożliwiały im spokojnej nauki. Poszerzone ramy czasowe  pracy świetlicy zapewniają dzieciom nadal popołudniowe wspólne gry i zabawy oraz zajęcia socjoterapeutyczne i katechetyczne. Niestety nasze łącza internetowe okazały się za słabe a oprogramowania za stare dla większej grupy. Liczba dzieci musiała być ograniczona. Niektóre z nich nadal będąc w domach nie korzystają z lekcji, bo warunki na to nie pozwalają . Dlatego też konieczna jest modernizacja łączy internetowych jak i sprzętu komputerowego. 

Projekty dobroczynne

Cel

Celem naszego projektu jest umożliwienie dzieciom  z rodzin dysfunkcyjnych nauki zdalnej w czasie pandemii a w  dalszym czasie korzystanie z sieci w ramach edukacji, wyrównywania deficytów rozwojowych oraz  w ramach zdrowej rozrywki. Dlatego zorganizowalismy zbiórkę na dwie bardzo potrzebne rzeczy: 

1. modernizację sieci poprzez założenie swiatłowodu - koszt 5 000 zł. 

2. zakup dwóch komputerów z oprogramowaniem - koszt 5 000 zł.

Projekty dobroczynne

Autor / zespół projektowy

Dom Zakonny Zgromadzenia Sług Jezusa w Ciechocinku.

Pracownicy świetlicy Promyk

Wychowując i opiekując się dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych chcemy dawać im Miłość, przybliżać Boga ale też troszczyć się o ich edukację i wszechstronny rozwój.

 

Dlaczego chcemy zrealizować ten projekt?

Zależy nam na realizacji tego projektu, ponieważ widzimy jak dzieci pozostawione same sobie, tracą możliwość edukacji . Lawinowo rosną ich zaległości szkolne a my przy zmodernizowanej sieci i sprzęcie komputerowym mogłybyśmy tej sytuacji zapobiec, umozliwiając większej grupie dzieci nauczanie zdalne na terenie świetlicy.

Projekty dobroczynne

 

Zaufaj i działaj

Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.