udasie.pl poleca
Film Łódź
Film Mocny w Duchu

Wstęp

„Mocny w Duchu” to film o charyzmatycznym jezuicie, o. Józefie Kozłowskim SJ, który zainicjował powstanie wielu dzieł ewangelizacyjnych związanych z Odnową w Duchu Świętym w Polsce, między innymi założył zespół muzyczno - ewangelizacyjny „Mocni w Duchu”, który wydaje płyty i koncertuje od trzydziestu lat.  Dzięki o. Józefowi setki ludzi odnalazło swoją drogę do Boga, a nawet teraz, 16 lat po jego śmierci, ciągle rozmnażają się owoce jego życia.

Film

Opis projektu

W 2019 roku rozpoczęły się przygotowania do procesu beatyfikacyjnego o. Józefa Kozłowskiego SJ, w ramach których zbierane są liczne świadectwa uzdrowień za wstawiennictwem jezuity, spisywane są jego kazania, opracowywana jest jego biografia. Uzupełniniem tych działań jest nasz film, który będzie popularyzował dzieła o. Józefa, ale i opowiadał o nim przez świadectwa ludzi, których uformował.

Ś.P. O. Józef Kozłowski SJ (1951- 2003) był promotorem nowych dróg ewangelizacji, prekursorem forów charyzmatycznych w Polsce oraz mszy o uzdrowienie; jako pierwszy w kraju połączył doświadczenie Odnowy Charyzmatycznej z dynamiką rekolekcji ignacjańskich, wprowadził eksternistyczną metodę przeżywania dziesięciotygodniowego Seminarium, założył nie tylko wspólnotę, z której powstał zespół muzyczno-ewangelizacyjny „Mocni w Duchu”, ale i dziesiątki innych wspólnot w kraju i zagranicą.

Film

Ojciec Józef był wizjonerem, ponieważ już na początku lat 90-tych chciał ewangelizować poprzez media, które wtedy jeszcze nie były wykorzystywane do tego celu na szerszą skalę – pisał i wydawał książki oraz pismo „Szum z Nieba”, a także płyty „Mocnych w Duchu”, do których sam również pisał teksty. Wyróżniało go także to, że zapraszał do ewangelizacji ludzi świeckich, którzy wchodzili w szereg posług i razem z o. Józefem prowadzili Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, w ramach, którego ciągle prężnie działa Wydawnictwo, Księgarnia, Dom Miłosierdzia, świetlica środowiskowa Anielisko oraz dom dziecka. Z dzisiejszej perspektywy widzimy, jak prorocze stały się słowa modlitwy, która była mottem jego życia: Panie, spraw, aby z tych, których mi dałeś, nikt nie zginął”, ponieważ tych, których Bóg mu dał, ciągle przybywa… nawet po jego śmierci. Jego ziemska droga, chociaż była niezwykle intensywna, okazała się bardzo krótka i trwała zaledwie 52 lata i zakończyła się 29 maja 2003 roku.

Film

Chociaż minęło 16 lat od jego śmierci, ciągle zaskakuje to, z jakim ewangelizacyjnym wizjonerstwem, ale i wyobraźnią duchową działał o. Józef, ale jedno jest pewne, do dziś ludzie mówią o nim, że był świętym człowiekiem, który uczył indywidualnej relacji z Bogiem i przez którego oni sami poznawali Boga.

Film

Cel

Naszym celem jest stworzenie godzinnego filmu dokumentalnego, z wykorzystaniem scen realizowanych współcześnie, wywiadów, ale i z materiałami archiwalnymi oraz muzyką Zespołu „Mocni w Duchu”. Film będzie z angielskimi napisami, aby był dostępny widzom z zagranicy, bo i tam o. Józef zakładał wspólnoty (m.in. Austria, Szwecja, Niemcy, USA). Film będzie dostępny na kanale YouTube „Mocni w Duchu - Jezuici TV”, ale ma być także przeznaczony do emisji w telewizji i na festiwalach filmowych.

Budżet filmu to 55 000 zł. Brakująca kwota 25 000 zł jest niezbędna do ukończenia filmu w zakresie postprodukcji, która wymaga większych środków ze względu na obróbkę dźwiękową, ale i koloryzację materiałów archiwalnych, animacje.

Film

Autor / zespół projektowy

Film powstaje z inicjatywy Fundacji „Aby nikt nie zginął” (www.aby-nikt.org), która zajmuje się promowaniem dzieł o. Józefa Kozłowskiego SJ. Produkcję wspierają także o. Jezuici z Łodzi i Centrum Mocni w Duchu (www.odnowa.jezuici.pl).

Reżyserką filmu jest Katarzyna Dąbkowska, łodzianka, reżyserka filmowa i teatralna związana zawodowo z Łodzią, autorka nagradzanych filmów dokumentalnych.

Dlaczego chcemy zrealizować ten projekt?

Ś.P. O. Józef Kozłowski SJ zmienił życie tysiącom osób, które spotykał na swojej drodze, zawsze mając czas dla pojedynczej osoby i otwarte serce. Chcemy, aby przetrwała pamięć nie tylko o jego dziełach, ale i o nim samym. Okres procesu beatyfikacyjnego to idealny czas, żeby powstał film o tym niezwykłym kapłanie, duchowym ojcu, przyjacielu Boga i ludzi.

Film

Zaufaj i działaj

Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.