udasie.pl poleca
Muzyka Zamość
Budowa organów podczas rewitalizacji XVII wiecznego kościoła franciszkanów w Zamościu

Wstęp

Muzyka

„Wysławiajcie Pana na harfie, na lutni, na instrumencie o dziesięciu stronach, śpiewajcie mu.'' Psalm 33

 

Twa wielkie dzieło odbudowy świątyni franciszkańskiej w Zamościu. Dzięki ludziom dobrej woli i hojności naszych ofiarodawców udało się przywrócić pierwotną bryłę kościoła. Jednak świątynia to nie tylko to co widzimy ale również to co słyszymy...

„Kto śpiewa ten dwa razy się modli”

Muzyka w liturgii kościoła jest niemal obecna od jego początku. „Tam, gdzie człowiek wysławia Boga – pisał kardynał Ratzinger – samo słowo nie wystarcza. Rozmowa z Bogiem przekracza granice ludzkiej mowy. Dlatego już z samej swojej istoty [liturgia] zawsze przyzywała na pomoc muzykę, śpiew i głosy stworzenia wyrażone przez dźwięki instrumentów” (J. Ratzinger, Duch liturgii).

Dlatego też pragniemy aby i w naszej świątyni śpiewem i muzyką wychwalano Boga. Podjęliśmy się budowy organów piszczałkowych dzięki którym wierni mogliby głębiej przeżywać liturgię. Akompaniament organowy podtrzymuje śpiew, ułatwia udział w czynnościach liturgicznych i przyczynia sie do głębszego zjednoczenia wiernych (MS 64). 

 

Opis projektu

Koszt budowy instrumentu piszczałkowego jest duży i porownywalny z budową domu. Organy swą wielkością zajmują kilkanaście metrów kwadratowych powierzchni, czasami kilkadziesiąt metrów w zależności od ilości głosów. Nie ma dwóch takich samych instrumentów. Organy stanowią integralną część świątyni i nie mogą byś elementem do niej niepasującym.

Parafia Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie otrzymała dotacje unijne na odbudowę świątyni. Cały projekt rewitalizacji świątyni opiewa na kwotę 26 mln zł. Natomiast wkład własny, czyli fundusze, które parafia gwarantuje wynosi ponad 4 mln zł. Koszt budowy i montażu organów wynosi  ponad 1,6 mln zł. netto.

 

Muzyka

(Organy - realizacja projektu)

 

Miasto Zamość posiada wiele zabytkowych świątyń, jednak żadna z nich nie ma i nigdy nie miala takich organów. Instrument ten będzie jednym z największych regionie. Będą posiadać symfoniczne brzmienie. Dyspozycja pozwoli na wykonywanie literatury organowej wszystkich epok: począwszy od renesansu, poprzez barok, klasycyzm oraz muzykę XIX i XX. Organy bardzo dobrze będą współbrzmieć z instrumentami solowymi jaki i z orkiestrami symfonicznymi. W Franciszkańskiej świątyni dumnie będą wybrzmiewać utwory wielkich mistrzów. Instrument będzie posiadać 33 głosy, 3 manuały oraz mechaniczną trakturę gry. Mamy nadzieję, że wzbogacą życie kulturalne mieszkańców Zamościa, okolic oraz przybywających turystów z kraju i zagranicy.

 

Każda wpłata na ten cel jest ważna, bo zbliża nas do celu dla chwały Bożej i rozwoju wrażliwości muzycznej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.dzieloodbudowy.pl

Cel

Celem projektu jest budowa 33 głosowych organów w kościele pw Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Zamościu. Nowo wybudowane organy będą służyły wielu kolejnym pokoleniom.

Trudno sobie wyobrazić liturgię jakiegokolwiek kościoła bez muzyki. W kościele katolickim podstawowym instrumentem w służbie muzyki liturgicznej są organy piszczalkowe. Są one największym instrumentem, nieporównywalnym z żadnym innym, jaki został wymyślony - pod względem rozmiarów przestrzennych, liczby źródeł fal dźwiękowych, potęgi brzmienia, dynamiki, różnorodności barw i możliwości kolorystycznych, z także pod względem zlożoności konstrukcyjnej. Bogactwo odcieni, barw, od subtelnych fletów do największych rozmiarów orkiestry, przenika do wrażliwości człowieka i go uświęca.

 

Muzyka
 

Etap I od sierpnia do grudnia 2019 r. zbieramy na:

  • zakup materiałów (cyna, ołów, drewno, mechanizmy sterujące itp.)
  • budowę stołu górnego
  • wykonanie części piszczałek
  • budowa mechanizmu napędu powietrza (miechy)
  • budowa mechanizmu rozdziału powietrza (wiatrownicy)
  • wykonanie głosów

Razem 75 000 zł

 

Muzyka

 

Muzyka

 

Etap II od stycznia do czerwca 2020 r. zbieramy na:

  • budowa manuałów
  • budowa klawiatury nożnej
  • połączenie klawiszy i piszczałek (traktura)
  • strojenie instrumentu

Razem 75 000 zł.

Autor / zespół projektowy

 Parafia pw. Zwiastowania NMP pod opieką OO. Franciszkanów w Zamościu.

Muzyka

Kościół franciszkanów w Zamościu jest to największa i najbardziej okazała barokowa świątynia w stylu bazylikowym w Pierwszej Rzeczypospolitej góruje nad panoramą renesansowego miasta. Po licznych przebudowach i dostosowywaniu do różnych funkcji niemal całkowicie zatracił pierwotny charakter i formę architektury sakralnej. Kiedy w 1994 roku, po 200 latach kościół został przywrócony do kultu religijnego, powierzono go ponownie Franciszkanom. Prace budowlane rozpoczęto w 2017 r. Rewitalizacja największego XVII – wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Polsce wciąż jednak wymaga dużych nakładów finansowych.

Nagrody

#1 nagroda - 50 zł lub więcej -  okolicznościowe podziękowanie w formie mailowej

#2 nagroda - 200 zł lub więcej - podziękowania - forma dyplomu  

#3 nagroda - 500 zł lub więcej - podziękowania w formie książki o wybranym franciszkańskim świętym

#4 nagroda - 1000 zł - wskazana książka o wybranym świętym Kościoła

#5 nagroda - ponad 1000 zł - pamiątka do ustalenia z Darczyńcą


Każdy z Darczyńców będzie objęty modlitwą podczas Eucharystii (zbiorowej) w każdy wtorek sprawowanej o godzinie 9.00 i 15.30 przez wstawiennictwo św. Antoniego z Padwy w kościele św. Mikołaja w Zamościu.

Uwaga:

Otrzymanie nagrody wymaga podania numeru nagrody a także adresu e-mail w momencie wykonywania płatności w rubryce "Twój komentarz do organizatora projektu".

Dlaczego chcemy zrealizować ten projekt?

Muzyka (Widok chóru - obecnie)

Realizacja projektu ubogaci liturgię kościoła orazsłużyć będzie rozwojowi kultury muzycznej. Kościół OO. Franciszkanów w Zamościu jest największą barokową budowlą sakralną w Rzeczypospolitej. Zostal wzniesiony w polowie XVII wieku. W okresie zaborów został pozbawiony funkcji sakralnej i przebudowany na cele koszarowe i magazynowe. Po uzyskaniu niepodległości w jego wnętrzu urządzono kinoteatr. w 1994 ponownie przywrócony zostal do kultu religijnego. Obecnie trwaja prace konserwatorskie przy odtworzeniu pierwotnej bryły budowli. Po zakończeniu prac konserwatorskich we wnętrzu kościoła organizowane będą koncerty muzyczne, a w dwóch kondygnacjach podziemi kościoła zorganizowane zostanie centrum kulturalne. Z uwagi na duże wnętrze  oraz dobrą akustykę projekt odpowiada na zapotrzebowanie społeczne w zakresie organizowania koncertów muzycznych. W Zamościu - mieście wpisanym na listę dziedzictwa UNESCO nie ma sali koncertowej odpowiednich rozmiarów. Możliwość organizowania koncertów we wnętrzu kościoła ułatwi dostęp do kultury wysokiej mieszkańcom miasta i regionu, a także turystom.

Muzyka

 

 

Zaufaj i działaj

Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.