Apel papieża Franciszka o pomoc

Wstęp

Misje i Misjonarze

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, Papieskie Dzieła Misyjne uruchamiają zbiórkę na specjalny fundusz solidarnościowy z krajami misyjnymi dotkniętymi COVID-19. Zebrane środki trafią do papieża i zostaną rozdysponowane potrzebującym na całym świecie. Sam Franciszek przeznaczył na ten cel 750 tys. dolarów, ale potrzeby są ogromne.

Papież Franciszek zaprasza Cię do wsparcia dowolną kwotą tej akcji. Wpłacone środki trafią do niego i przez jego ręce do potrzebujących!

Bez naszej pomocy wiele placówek będzie bezbronnych przed wirusem COVID-19.

Misje i Misjonarze

Opis projektu

Misje i Misjonarze

Papieskie Dzieła Misyjne na całym świecie zostały poproszone przez papieża Franciszka o koordynowanie pomocy duchowej i materialnej dla ludzi dotkniętych koronawirusem. Pomoc ta jest szczególnie dedykowana najbiedniejszym – na tereny, gdzie zaawansowana medycyna jeszcze nie dotarła lub jest w znikomym stopniu obecna. Wszystkie środki, jakie pozyskamy, zostaną przekazane papieżowi, który wesprze, zgodnie z potrzebami, potrzebujących na całym świecie.

Misje i Misjonarze

Według najnowszych danych Agencji Fides, 1100 miejsc misyjnych na świecie potrzebuje pomocy. Większość z nich znajduje się w Afryce (511) i Azji (484), a następnie w Ameryce (74) i Oceanii (46). Pośród setek tysięcy misjonarzy na terenach misyjnych pracuje także 2004 polskich misjonarek i misjonarzy, obecnych w 99 krajach świata.

Każdego dnia na pierwszej linii misyjnej pracuje przeszło 130 tys. księży, 600 tys. sióstr zakonnych i 350 tys. misjonarzy świeckich. Prowadzą oni m.in. 5 tys. szkół i 10 tys. sierocińców. Kościół na terenach misyjnych jest pierwszą wspólnotą, która reaguje na potrzeby życiowe ludzi.

Misje i Misjonarze

Chcemy zabezpieczyć ośrodki zdrowia, przychodnie, ale też szkoły, świątynie, seminaria i domy zakonne. Ze względu na ubóstwo i ograniczony dostęp do medycyny to terytoria misyjne najbardziej cierpią w czasie każdej epidemii, jak to miało miejsce z ebolą, SARS, dżumą czy tyfusem.

Koronawirus szybko przekracza granice państw i kontynentów. Dlatego jeszcze szybciej nasza pomoc – przez Papieskie Dzieła Misyjne – musi dotrzeć aż na krańce świata.

Cel

Misje i Misjonarze

Zbierane środki zostaną przeznaczone dla 1100 placówek misyjnych na pomoc w zakupie środków ochrony (maseczki, płyny do dezynfekcji, leki), a przede wszystkim w zapewnieniu pożywienia mieszkańcom, którzy bardzo często żyją z dnia na dzień. Pracują za dniówki, czyli to, co zarobią danego dnia, mają na pożywienie na kolejny dzień. Przez izolację nie mogą pracować i nie mają co jeść.

Jako Polacy chcemy zebrać ponad 50 tys. złotych. Jesteśmy świadomi, że potrzeby są dużo większe, dlatego liczy się każda złotówka! Im więcej pieniędzy zbierzemy tym więcej ofiarujemy Ojcu świętemu. Naszym marzeniem jest zebranie 100 tys. zł.

Wszystkie środki zebrane podczas zbiórki w ramach tego projektu zostaną przekazane w 100% papieżowi.

Ty również odpowiedz na apel papieża Franciszka i pomóż potrzebującym. Niech te dzieła miłosierdzia pokażą, że Kościół jest wielką wspólnotą dobrych ludzi.

Misje i Misjonarze

Autor / zespół projektowy

Misje i Misjonarze

Papieskie Dzieła Misyjne to instytucja podlegająca papieżowi i wspierająca misjonarzy oraz ich podopiecznych.  Razem z Papieżem zmieniamy świat na lepsze!

Papieskie Dzieła Misyjne (PDM) – Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary (PDRW), Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła (PDPA), Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) oraz Papieska Unia Misyjna (PUM) – zostały założone w XIX i XX wieku i mają za cel budzenie świadomości misyjnej wśród dorosłych, młodzieży, dzieci oraz duchowieństwa.

Misje i Misjonarze

Nagrody

Każdego dnia podczas modlitwy „Anioł Pański” pracownicy Papieskich Dzieł Misyjnych modlą się w intencjach papieskich i intencjach ofiarodawców.

Co miesiąc przedstawiciele Papieskich Dzieł Misyjnych w Rzymie modlą się w bazylice Świętego Piotra w intencji ofiarodawców PDM z całego świata.

Misje i Misjonarze

Dlaczego chcemy zrealizować ten projekt?

Misje i Misjonarze

„Nawet jeżeli jesteśmy w izolacji, to nasza myśl i duch może tę izolację przekraczać dzięki miłości” papież Franciszek.

Mówiąc o nadziei wypływającej ze Zmartwychwstania, papież zaznaczył, że „jest to nadzieja na lepszy czas, w którym możemy być lepsi, w końcu uwolnieni od zła i od tej pandemii. Jest to nadzieja: a nadzieja nie zawodzi; to nie jest iluzja, to nadzieja”.

Papież Franciszek wzywa każdego z nas do czynów pełnych miłosierdzia i nadziei. Odpowiedzmy wspólnie na apel papieża o pomoc krajom misyjnym dotkniętym COVID-19.

 

Zaufaj i działaj

Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Doradzamy, jak przygotować projekt i przeprowadzić kampanię.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Wspieraj wygodnie wybraną metodą płatności.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.
Na każdym kroku transakcji dbamy o Twoje bezpieczeństwo.